Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

“de durskes”

“de durskes” is een online platform waar je kunt browsen door honderden unieke producten aangeboden door verschillende kleine merken, ontwerpers, kunstenaars en andere creatievelingen. Een plek waar je makkelijk kunt kopen van verschillende aanbieders via één winkelmandje. Waar je net die authentieke en verfrissende producten vindt die je niet zo snel ergens anders ziet.

1. Toepasselijkheid en aanvaarding

a. Toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en aanbod van “de durskes” op www.durskes.nl, en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en “de durskes”.
“de durskes”. is gevestigd aan de Indialaan 31 te Drunen met BTW nummer NL003312421B70 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78274176  Voor opmerkingen en vragen over “de durskes”  kun je contact opnemen via het contactformulier.

b. Aanvaarding. Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van een eigen account op www.durskes.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

c. Wijzigingen. “de duskes” heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. De voorwaarden zijn altijd in te zien via de link op “de durskes”.

d. Voorwaarden verkopers. Verkopers op “de duskes” zijn akkoord gegaan met aparte verkopersvoorwaarden, daarmee garanderen zij onder andere dat ze handelen volgens deze algemene voorwaarden.


2. Algemeen

e. Verkopers. “de durskes” biedt verkopers (kleine merken, ontwerpers, kunstenaars en andere creatieve ondernemingen) een platform waar zij hun producten kunnen promoten en verkopen. De verkopers op “de duskes” zijn onafhankelijke ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de levering van de producten en klantenservice. Op geen enkel moment heeft”de duskes” de aangeboden producten in bezit.

f. Uitsluiting. “de durskes” heeft het recht om gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website in het geval van misbruik en onrespectvol handelen, of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en onderhavige algemene voorwaarden. Uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van “de durskes” om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding op desbetreffende gebruiker te verhalen.

3. Jouw account

g. Jouw account. Een eigen account aanmaken op “de duskes” is gratis en zonder enige verplichtingen. Met een eigen account kun je bestellingen nakijken en statussen volgen, verlanglijstjes opzetten en delen met anderen, unieke producten taggen, enzovoorts. Een eigen account is niet verplicht en je kunt ook kopen op “de durskes” als een gast. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een account op “de durskes”.

h. Opzeggen account. Je kan schriftelijk je account opzeggen via het contactformulier. “de durskes”” verwijdert daarna jouw account en je gegevens uit het systeem.

i. Account verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (persoons)gegevens in je account. “dedurskes” is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie verstrekking door gebruikers.


4. Aanbod

j. Producten. Producten die op “de durskes” worden aangeboden zijn door verkoper zelf ontworpen en/of gemaakt, of door een verkoper ingekocht omdat ze passen bij het thema.

k. Productinformatie. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, om een goede beoordeling mogelijk te maken. De afbeeldingen waar de verkoper gebruik van maakt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, of door functioneren van de site, binden de verkoper niet. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft, bijvoorbeeld een actie, of onder extra (retour- en verzend)voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk door verkoper gemeld.

l. Prijzen. De prijzen genoemd op de website zijn inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden bij elk product apart vermeld.

m. Taggen van een product. Als gebruiker heb je de mogelijkheid tags toe te voegen aan een product. Het is verboden om woorden te gebruiken die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, kwetsend, obsceen en schadelijk zijn. Dergelijke content wordt direct van de site verwijderd.

n. Intellectueel eigendom. Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de “de durskes” website, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, software, formats en domeinnamen, berusten uitsluitend bij "de durskes” de verkopers of hun licentiegevers.

o. Delen van de site. Het is gebruikers verboden om de website van “de durskes” of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van “de durskes” ”.

p. Verantwoording intellectueel eigendom. “de durskes” respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt haar verkopers hetzelfde te doen. Mocht je menen recht te bezitten op één van de getoonde producten of gebruikte content neem dan contact op met "de durskes” via het contactformulier.


5. Bestelling en levering

q. Betaling. Betaling van een product kan uitsluitend plaatsvinden aan “de durskes” , via iDeal. De dienst die “de durskes” aan verkopers levert, bestaat onder andere uit het afhandelen van de betalingen. "de durskes” betaalt de verkoper uit. Het is niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met een verkoper om buiten “de durskes” om de producten te kopen.

r. Koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt tot stand nadat “de durskes” je betaling heeft ontvangen en ter bevestiging een mail met de details van je bestelling naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft gestuurd. De bestelling is altijd in te zien in “jouw account”.

s. Verzending. Op"de durskes” ” kun je van meerdere verkopers tegelijk kopen. Elke verkoper hanteert zijn eigen verzendmethode en –kosten. Deze staan vermeld bij het desbetreffende product. Koop je meerdere producten bij één verkoper dan bestaan de verzendkosten uit maximaal het hoogste bedrag aan verzendkosten in je winkelmandje. Producten worden binnen 2 dagen door de verkoper verzonden, tenzij anders aangegeven op de productpagina, of anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij gepersonaliseerde producten). In sommige gevallen zijn de producten van zodanige omvang dat verzending op afspraak gebeurt. Dit staat duidelijk vermeld bij het product. In dat geval kun je contact opnemen met de verkoper om de verzending en bijkomende kosten te bespreken. Ga je daarmee akkoord, dan ontvang je voor verzending een aparte factuur van de verkoper.

t. Problemen met verzending. Als een product langer dan de afgesproken termijn op zich laat wachten kun je contact opnemen met de verkoper. Hiervoor maak je gebruik van het e-mailadres in de bevestigingsmail of via het berichtensysteem in “jouw account”. Komen koper en verkoper samen niet tot een oplossing of laat het product langer dan twee weken op zich wachten, kun je contact opnemen met “de durskes” via het contactformulier.

u. Annulering van een bestelling. Annuleren van een bestelling is mogelijk totdat de Verkoper het product heeft verzonden. Wil je een bestelling annuleren, neem dan contact op met "de durskes” via het contactformulier. Is annuleren nog mogelijk dan betaalt “de durskes” het totale bedrag van de bestelling (prijs van het product mnus bank- en afhandelingskosten) inclusief de verzendkosten) terug.

 

6. Herroepingsrecht

v. Herroepingsrecht. Als koper heb je het recht een product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren (“herroepingsrecht”) op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de koper het ontving en de koper “de durskes” binnen de gestelde termijn van 14 dagen op de hoogte heeft gesteld. Je kunt een retour aanvragen via de button “retour” in je bestellingsoverzicht in “jouw account”, of via de retourlink in de bevestigingsmail van je bestelling indien je geen account hebt. Binnen twee dagen ontvang je informatie over waar je het product heen kunt sturen. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat “de durskes” niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom altijd om een 3S (tracking)nummer bij het postagentschap (daarmee is het verzendtraject van het pakket te volgen). Na ontvangst van de retourinformatie heb je 3 dagen om een product terug te sturen naar de verkoper, daarna vervalt de retouraanvraag.

w. Kosten in geval van herroeping. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de koper. Binnen 14 dagen nadat het retourproduct door verkoper is ontvangen, zorgt “de durskes” dat het aankoopbedrag weer op je rekening staat. Indien de bestelling uit één product bestond, ontvang je de initiële verzendkosten ook terug. Een verkoper kan ervoor kiezen hiervan af te wijken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een afhaalpunt waardoor de kosten voor rekening van verkoper komen. Check hiervoor de eigen retourvoorwaarden van de verkoper.

x. Uitsluiting van herroepingrecht. Sommige producten zijn uitgesloten van retour, bijvoorbeeld producten die persoonlijk zijn gemaakt. Lees daarom altijd de extra retourvoorwaarden die de verkoper hanteert. Onderstaande producten komen hoogst waarschijnlijk niet in aanmerking voor retour:
    • Gepersonaliseerde producten die speciaal op jouw verzoek gemaakt zijn naar jouw specificaties;
    • Producten van persoonlijke aard, zoals ondergoed;
    • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    • Producten die snel kunnen bederven en/of verouderen;

 

7. Informatie en gebruiksgegevens

y. Gebruik gegevens koper. Koper stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens door “de durskes” aan de verkoper worden verstrekt in het kader van een bestelling. Verkoper zal uitsluitend gebruik maken van deze NAW-gegevens voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. In het privacybeleid wordt beschreven hoe "de durskes” met je persoonsgegevens omgaat. Zijn de gegevens onjuist, pas dit dan zo snel mogelijk aan in “jouw account” om onduidelijkheden te voorkomen.

z. Nieuwsbrief. Op het moment dat je een bestelling plaatst of in “jouw account” kun je ervoor kiezen om nieuws van “de durskes” op het opgegeven e-mailadres te ontvangen. Indien je hier geen prijs meer op stelt, kun je je makkelijk afmelden door een afmeld knop onderin de mailings zelf.


8. Vragen of klachten

aa. Vragen en klachten over producten. Indien je vragen over een product hebt, kun je contact opnemen met de verkoper via de contactknop op de productpagina of op de shoppagina van de verkoper. Een verkoper zal ernaar streven binnen 48 uur een reactie op je vraag te geven. Heb je een klacht over een al ontvangen product of over de afhandeling van de bestelling dien je bij voorkeur eerst contact met de verkoper op te nemen. Heb je het gevoel dat de uitkomst niet naar voldoening is, neem dan contact op met “de durskes” via het contactformulier.

bb. Vragen en klachten over de dienstverlening van “de durskes”  Voor vragen en klachten over de dienstverlening kun je bij “de durskes” terecht via het contactformulier. We helpen je graag verder en zullen ernaar streven binnen 48 uur een reactie te geven.


9. Aansprakelijkheid

cc. Gebruik van de site. “de durskes” is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de website van “de durskes” is niet aansprakelijk voor (en de gevolgen van) gedragingen van gebruikers (bezoekers, kopers en verkopers), het aanbod en content van de shops, juistheid van gegevens en uitspraken gedaan door gebruikers via het interne berichten systeem.

dd. Productaansprakelijkheid. “de durskes” besteedt de grootst mogelijke zorg aan de selectie van verkopers. “de durskes” kan echter niet garanderen dat de producten van de verkopers voldoen aan de verwachtingen van gebruiker.

“de durskes” kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van de producten. Voor dergelijke aanspraken dien je contact op te nemen met de verkoper van de desbetreffende producten. Mocht je een aanspraak op een verkoper hebben, worden we daarvan graag op de hoogte gesteld via het contactformulier.

ee. Beperktheid. De aansprakelijkheid van “de durskes” voor haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst met gebruiker is voorts beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor het product waaruit het schade brengende feit is voortgevloeid.

 

10. Overige voorwaarden en bepalingen

ff. Garanties. “de durskes” biedt geen garanties met betrekking tot het functioneren van de site van “de durskes” . Voorts is “dde durskes”  te allen tijde gerechtigd de website te veranderen.

gg. Nietigheid. Indien “de durskes” een bepaling uit deze voorwaarden niet toepast, impliceert dit niet dat “de durskes” afstand doet van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een onderdeel van deze “de durskes” gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit het overige gedeelte van de gebruiksvoorwaarden onverlet.

hh. Toepasselijk recht. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter